Yayasan A-Sodikiniyah Madrasah Aliyah Dan Tsanawiyah Ar-Rahman
Recent Post

Lapangan Futsal (Contoh RAB Lapangan)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya program adalah ;
A.  Futsal
No
Uraian
Vol
Sat
 Harga Satuan
 Jumlah
I
Pekerjaan Persiapan
1
Survey Pemetaan
1
Pkt
700,000
700,000
2
Pematangan Tanah
1
Pkt
10,000,000
10,000,000
3
Alat-alat
1
Pkt
2,000,000
2,000,000
 TOTAL I
12,700,000
II
Pekerjaan Lapangan  Futsal
1
Tanah Urug
120
M3
90,000
10,800,000
2
Pasir Urug
100
M3
150,000
15,000,000
3
Batu Belah
80
M3
130,000
10,400,000
4
Batako
5000
Buah
1,800
9,000,000
5
Besi jaring
50
M
400,000
20,000,000
6
Semen
400
Sak
80,000
32,000,000
7
Pasir pasang
100
M3
150,000
15,000,000
8
Jaring
1
Pkt
25,000,000
25,000,000
9
Gawang
2
Pkt
1,500,000
3,000,000
10
Pengadaan Kaos Tim
40
Pcs
80,000
3,200,000
11
Pengadaan Sepatu Futsal
40
Pcs
350,000
14,000,000
12
Bola
5
Buah
400,000
2,000,000
13
Perlengkapan Latihan
1
Pkt
2,000,000
2,000,000
TOTAL II
159,400,000
III
Ongkos Pekerja


1
Kepala Tukang
60
HOK
150,000
9,000,000
2
Tukang
300
HOK
120,000
36,000,000
3
Pekerja
300
HOK
100,000
30,000,000
TOTAL III
75,000,000

Jumlah Total I+II+III
247,100,000
Dua ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah              

B. Basket
No
Uraian
Vol
Sat
Hrg Sat
Harga
1
Pengecatan lapangan
1
1
400,000
400,000
2
Pengadaan ring
2
Set
1,500,000
3,000,000
3
Pengadaan bola
5
Buah
325,000
1,625,000
4
Jumlah
      5,025,000

Lima juta dua puluh lima ribu rupiah               
 
Support : Creating Website | Johny Template | .com
Copyright © 2016. CATATAN TENAGA PENDIDIK - All Rights Reserved
Contact Person : 0822 21 166661 / 0877 28 166661
Email rustomi.spdi@gmail.com